کتاب اصول و فنون مذاکره

کتاب اصول و فنون مذاکره کتاب اصول و فنون مذاکره بر اساس مدل رفتاری بنزی…

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
تومان 120,000