عناوین کتاب های موجود جهت خرید در آرشیو پایشگران پارسیان

کتاب فن بیان و هنر سخنوری

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان تومان

کتاب فن بیان و هنر سخنوری کتاب فن بیان و هنر سخنوری با بهره مندی از ترکیب تئوری ها ،…

0
120,000 تومان تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره کتاب اصول و فنون مذاکره بر اساس مدل رفتاری بنزی ، طراحی شده توسط نویسنده…

0
120,000 تومان تومان