هولدینگ پایشگران پارسیان

هولدینگ پایشگران پارسیان خدمات فرهنگی و آموزشی گسترده ای را جهت راه اندازی، ثبت شرکت، توسعه کسب و کار، مشاوره کسب و کار، برند سازی، آموزش پرسنل، بازاریابی و فروش، استاندارد سازی فرآیند ها، ورود به بازارکار، دیجیتال مارکتینگ، طراحی وب سایت و اپلیکیشن ارائه می دهد.

عضویت در خبرنامه