دپارتمان هنر و سینمای دیجیتال

دپارتمان سینمای دیجیتال با برگزاری دوره های عکاسی به صورت عکاسی عمومی، صنعتی، پرتره و ... فعالیت خود را آغاز نموده و در کنار دوره های عکاسی و مستند سازی، نرم افزارهایی همچون فتوشاپ، را برای ادیت عکس و فیلم به دانش پذیران آموزش می دهد.