دپارتمان عمران و معماری

عمران، معماری و طراحی داخلی دوره هایی هستند که بنا به افزایش ساخت و ساز و نیاز به متخصص، در هیچ برهه ی زمانی بازار کار آنها هرگز اشباع نمی شود. دوره های نرم افزاری شامل، 3D Max, Revit, V-ray ,… و همچنین دوره های طراحی با دست می باشد.