موسسه پایشگران پارسیان با در نظر گرفتن تغییرو تحولات حاکم بر بازار و مدرن شدن صنایع و پر کردن خلاء بین دانشگاه و بازار کار با برگزاری همایش ها، کارگاهها و دوره های آموزشی کاربردی و به روز با پرورش نیروی کار زبده و ماهر بتواند همگام با محیط رو به رشد اقتصادی و علمی بوده و پیشرو در زمینه آموزش باشد.